امور اراضی کشور
خدمات سازمان امور اراضی کشور

شناسه زیرخدمت

عنوان خدمت

(شناسه خدمت)

عنوان زیر خدمت‌ها

نحوه ارائه خدمت

فایل شناسنامه خدمت

13021194000

تغییر کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

13021194100

 

1- صدور موافقت‌نامه با تغییر کاربری موضوع تبصره4 ماده 1 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها

 

13021194101

2- صدور مجوز تغییر کاربری موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون

 

شناسنامه

13021194102

3- ابطال یا تغییر در موافقت‌نامه یا مجوزهای صادر شده موضوع ماده 6 قانون

 

13021194103

4- تهیه تقویم ارزش ریالی اراضی زراعی و باغی مشمول تغییر کاربری موضوع ماده2 قانون

 

13021194104

5- تجدید نظر در مجوزهای تغییر کاربری

 

13021194105

6- حفاظت از اراضی کشاورزی و ارتباط مردمی (سامانه 131)

 

13021194106

7- جلوگیری از تغییر کاربری‌های غیرمجاز

 

13021194107

8- تشخیص نوعیت اراضی

13021195000

واگذاری اراضی ملیو دولتی

13021195100

1- واگذاری اراضی منابع ملی و دولتی (اجاره، فروش و انتقال قطعی)

شناسنامه

13021195101

2- شناسایی، تشخیص و تصویب حریم روستا

تاریخ به روز رسانی:
1397/06/05
تعداد بازدید:
112172
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal