معاونت ها

 


جهت به روز رسانی یا تصحیح اطلاعات این صفحه با واحد پورتال مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی تماس حاصل نمایید.

تلفن خانه وزارت : 64581 - 43541


معاونت توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

علی اکبر مهرفرد

معاون توسعه بازرگانی و صنایع کشاورزی

43544800

43544801

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزرات جهاد کشاورزی طبقه 8

 

مهدی کاظم نژاد

قائم مقام معاونت بازرگانی

43544830

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه هشتم

kazemnejed@gmail.com

محمد رحیمی

رئیس ستاد معاونت بازرگانی

43544830

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزرات جهاد کشاورزی طبقه 8

 

شاهرخ شجری

مدیر کل دفتر توسعه صادرات

64582734

88942013

خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره 1طبقه سیزدهم

tosehsaderat@agri_jahad.org

ولی الله فریادرس

مدیرکل دفتر مقررات و استانداردهای بازرگانی

64582833

64582689

خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره1 طبقه دوازدهم

bazargani@agri_jahad.org

چنگیز اسفندیاری

مدیرکل دفتر صنایع تبدیلی و غذایی

64582446

64582447

88942013

خیابان طالقانی تقاطع ولی عصر جنب تماشاخانه تهران- وزارت جهاد کشاورزی ساختمان شماره1طبقه دهم

 

مسعودبصیری

مدیرکل دفتر برنامه ریزی تامین تنظیم بازار و ذخایر راهبردی

43544700

88942013

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه هفتم

 

محمد قدیری ابیانه

مدیر نظارت بر توزیع کالاهای کشاورزی

43543022

88199890

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی ساختمان 8 طبقه - طبقه همکف

m.ghadiri@agri-jahad.com

قائم مقام وزیر در امور حقوقی و  مجلس

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیک

محمدعلی جوادی

قائم مقام وزیر در امور حقوقی و مجلس

43544500

88199638

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه پنجم

 

علی تیموری

سرپرست امور مجلس

88943872

64582543

خیابان ولیعصر- چهار راه طالقانی - جنب تماشاخانه تهران -ساختمان طالقانی طبقه نهم

 

مهری مصر

مدیرکل دفتر امور حقوقی

64582755

64582650

خیابان طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب تماشاخانه تهران- ساختمان شماره 2طبقه پنجم

 

علی اصغر هدایت نژاد

مشاور و رئیس ستاد هماهنگی قائم مقام وزیر در امور حقوقی و مجلس

43544526

88199638

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه پنجم

 

معاونت برنامه ریزی در امور اقتصادی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

عبدالمهدی بخشنده

معاون برنامه ریزی و امور اقتصادی

43544002

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

 

مصطفی کیاکجوری

قائم مقام معاون وزیر در امور اقتصادی

43544002

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

 

احمد صفی

مشاور و رئیس ستاد معاونت

43544002

88199626

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه دهم

 

کریم احمدی صومعه

رییس مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات

64582301

88939120

خیابان ولی عصر تقاطع خیابان طالقانی جنب تماشاخانه تهران وزارت جهاد کشاورزی

k.ahmadi@agri-jahad.ir

حسن قاسمی

مدیرکل دفتر برنامه و بودجه

43544900

88939120

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه نهم

h.ghasemi2288@yahoo.com

محمد خالدی

مدیرکل دفتر امور اقتصادی

43544600

88939120

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه ششم

mkhaledi@agri_jahad.ir

سید محمد موسوی

مدیرکل دفتر مدیریت بحران و کاهش مخاطرات بخش کشاورزی

43544650

88199827

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه ششم

arcm@agri-jahd.ir

معاونت آب و خاک

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

علی مراد اکبری

معاون آب و خاک

88947060

64582463

خیابان طالقانی - تقاطع خیابان ولیعصرجنب تماشاخانه تهران - ساختمان شماره 1- طبقه یازدهم

amoavenaf@ymail.com

رضا سرافرازی

مدیرکل دفتر امور آب کشاورزی

026

36791018

026-

36791027

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

a.soilwater@gmail.co m

علیرضا پرستار

رئیس ستاد معاونت آب و خاک

026-36791010

026-36791012

استان البرز- کیلومتر 7 جاده محمدشهر معاونت آب و خاک

 

جلال ابوالحسنی

مدیرکل دفتر توسعه شبکه های آبیاری و زهکشی

026-

36791032

026-

36791034

36791027

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

Shabakeh.abyari@agri-jahad.i

جهانبخش میرزاوند

مدیر کل خاک کشاورزی

026-36791009

026-36791009

استان البرز- کیلومتر 7 جاده ماهدشت معاونت آب و خاک

 

معاونت باغبانی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

محمدعلی طهماسبی

معاون امور باغبانی

43543880

88935679

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی- طبقه 8

m.tahmasebi@agri-jahad.org

حسین رحمانی

مشاور معاون وزیر و رئیس ستاد معاونت

43543807

88941208

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 8

Rahm13520@yahoo.com

غلامرضا تقوی

مدیرکل دفتر امور گلخانه ها ، گیاهان دارویی و قارچ های خوراکی

43543820

43545134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 8

Gh.Taghavi4720@yahoo.com

داراب حسنی

مدیرکل دفتر امور میوه های سردسیری و خشک

43543773

88199633

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 7

 

زهرا جلیلی مقدم

سرپرست دفتر میوه های گرمسیری و نیمه گرمسیری

43543700

43545134

خ-طالقانی- جنب وزارت نفت طبقه هشتم

 

حسین زینلی

مجری طرح گیاهان دارویی

64582763

64582602

خیابان طالقانی – تقاطع ولیعصر- جنب سینما قیام- وزات جهاد کشاورزی – طبقه 8

 

ولی ا... بنی عامری

مجری طرح توسعه گلخانه ها

43543886

43545134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 8

valibaniameri@gmail.com

سید رحمت اله پریچهر

مشاور معاون وزیر و مجری طرح زیتون

43543848

43545134

خیابان طالقانی – نرسیده به خیابان حافظ – وزارت جهادکشاورزی – طبقه 7

 

معاونت امور زراعت

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

ادرس

پست الکترونیکی

عباس کشاورز

معاون امور زراعت

43543601

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

 

جواد وفابخش

قائم مقام معاون وزیر در امور زراعت

43543600

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده طبقه ششم

j.vafabakhsh@areo.ir

فرزاد زلقی

مشاور معاونت و رییس ستاد معاونت

43543230

88945075

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده طبقه ششم

 

فرامک عزیز کریمی

سرپرست دفتر امور غلات و محصولات اساسی

43543550

43548312

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم


s.azizi@agri-jahad.org

ابراهیم هزارجریبی

مجری طرح پنبه کشور

43543500

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم

ehezarjaribi@yahoo.com

حسین اصغری لسکوکلایه

مدیرکل دفتر امور محصولات علوفه ای و جالیزی

43543650

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

Vegetable-office@agri-jahad.org

کامبیز عباسی

مدیرکل مرکز توسعه مکانیزاسیون کشاورزی

43543201

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه دوم

Abasi-kambiz@yahoo.com

اسماعیل اسفندیاری پور

مشاور وزیر و مجری طرح گندم

43543680

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

esfandyaripour@yahoo.com

علیرضا یزدانی

مجری طرح چغندرقند کشور

43543630

43543630

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه ششم

ary7431@gmail.com

علیرضا مهاجر

مشاور وزیر و مجری طرح
دانه های روغنی

43543501

88935679

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ کوچه غفارزاده ساختمان معاونت زراعت طبقه پنجم

mohajeralireza38@yahoo.com

معاونت امور تولیدات دامی

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

مرتضی رضایی

معاون امورتولیدات دامی

43543402

43543400

88946957

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی

Modam-m@agri-jahad.ir

محراب فرجی

رئیس ستاد حوزه معاونت

43543402

88946957

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه 4

Modam-m@agri-jahad.ir

حسین صادقی

مشاور معاونت

43543402

88946957

خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه 4

Modam-m@agri-jahad.ir

تورج صارمی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه و جایگاه دام

1-43543450

88945861

تهران- خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه چهارم

Saremi_tooraj@yahoo.com

هادی برازنده

مشاور برنامه ریزی

43543350

88945861

تهران-خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

Modam-m@agri-jahad.ir

امید امینی

مدیرکل دفتر امور طیور و زنبور عسل

3-43543252

88945861

تهران- خ طالقانی نرسیده به خ حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی ط دوم

habibaminyesfid@yahoo.com

مختارعلی عباسی

مدیرکل مرکز اصلاح نژاد دام و بهبود تولیدات دامی

026

3-36772742

026-36771873

استان البرز- جاده مشکین دشت مرکز اصلاح نژاد دام

Salehi.mrm@gmail.com

43543300

88945861

تهران - خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

عدیل سروی

رییس مرکز توسعه نوغانداری

کشور

013

33822171-

013

33825067-

رشت-خ رسالت صندوق پستی :41856-13133

info@irancds.ir

43543330

88945861

تهران- خیابان طالقانی نرسیده به خیابان حافظ ساختمان وزارت جهاد کشاورزی طبقه سوم

معاونت توسعه مدیریت و منابع

نام و نام خانوادگی

سمت

تلفن

فاکس

آدرس

پست الکترونیکی

محمدرضا طلایی

معاون توسعه مدیریت و منابع

43541201-2

88199914

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه 5

jahadiran@gmail.com

محمدرضا بهرامی

مشاور ورئیس ستاد هماهنگی معاونت

43541208-9

88199605

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه 5

m.bahrami@agri-jahad.org

سید حسن موسوی

مدیرعامل موسسه پزشکی شهید شوریده

66462109

66467093

خیابان پاستور– موسسه پزشکی شهیدشوریده

sh.shoorideh@gmail.com

ابوالقاسم ورداسبی

رئیس مرکز نوسازی و تحول اداری

64582711

64582112

خیابان طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب تماشاخانه تهران - ساختمان شماره 2- طبقه 5

ghasem-vardasbi@yahoo.com

خسرو پالیزگر

مدیرکل امور مالی

43544400

88199852

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه4

khosro.palizgar@gmail.com

حجت ترشیزی

مدیرکل امور اداری

64582751

64582353

خیابان طالقانی - تقاطع خ ولی عصر
جنب تماشاخانه تهران - طبقه 4

asadparyad@yahoo.com

سید رضا پورنقی

مدیرکل رفاه و پشتیبانی

43544300

88199833

خیابان خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ ساختمان شماره یک وزارت جهاد کشاورزی طبقه 3

 

حمزه رضوی

سرپرست اداره کل امور ایثارگران

77683288

77508059

انتهای خیابان طالقانی بعد از خیابان بهار نبش کوچه طباطبایی مقدم پلاک 38 ساختمان طرحچی طبقه 3

 

محسن محمدی

مدیرکل دبیرخانه هیات مرکزی گزینش

77683283

77506068

خیابان طالقانی بین خیابان بهار و خیابان شریعتی نبش کوچه طباطبایی مقدم پلاک38 ساختمان طبقه 2

 

نادر تقی زاده

مدیرهسته مرکزی گزینش

77538060

77683294

خیابان طالقانی بین خیابان بهار و خیابان شریعتی نبش کوچه طباطبایی مقدم پلاک38 طبقه 1

 

طاهره فیروزی

دستیار وزیر در امور حقوق شهروندی

43543047

88199980

خیابان طالقانی نرسیده به پل حافظ وزارت جهاد کشاورزی طبقه همکف

hoghughshahrvandi@yahoo.com

تاریخ به روز رسانی:
1398/06/20
تعداد بازدید:
103762
کلیه حقوق این سایت متعلق به وزارت جهاد کشاورزی می باشد
Powered by DorsaPortal